Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 

Географія

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

Автори - Бобровський  М. В., Мартин  Вікторія - учениця  10 - Б  класу

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

Автори - Бобровський  М. В., Завгородня  Софія, учениця  11-В  класу

 

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

Матеріал  для  проведення  уроку

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

ВСТУП

Польща була першою з країн з плановою економікою, яка приступила до реалізації повноцінної програми економічних перетворень у кінці 1989 року. Погіршення економічного становища Польщі, як і інших соціалістичних країн, відбулося в результаті краху системи централізованого планування. Перша стабілізаційна програма 1990 року і наступні програми в основному розробив уряд Польщі, і вони були підтримані парламентом. Радикальність польських реформ полягала у проведенні жорсткої фіскальної політики через фіксування валютного курсу і введення прогресивної ставки оподаткування, які повинні були пом'якшити гіперінфляційні очікування. Додатково до пакету заходів по макроекономічній стабілізації були проведені структурні реформи, що включали в себе лібералізацію внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності і приватизацію державних компаній. Польща стала першою з країн Центральної та Східної Європи, а також країн колишнього СРСР, чия економічна програма була підтримана Міжнародним валютним фондом. Роль міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних держав складалася у фінансовій підтримці діяльності уряду Польщі, спрямованої на досягнення обумовлених з ними цілей.

Дана  науково – дослідницька  робота  присвячена  сучасному  стану  економіки  Польщі  та  перспективам  її  розвитку. Актуальність  роботи  полягає  у  вивченні  досвіду  польських  економічних  реформ  для  України. Робота  може  бути  використана  у  процесі  вивчення  регіональної економіки  країн  європейського  союзу.

Детальніше...

Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

 

 

 

ВСТУП

Постіндустріальне суспільство — поняття, яке виникло внаслідок розвитку теорії стадій економічного зростання т. зв. індустріального суспільства такими  відомими  американськими  соціологами, економістами і політологами, як Д. Белл, 3. Бжезінський, Дж. Гелбрейт, Г. Кан, А. Тоффлер та ін. Розглядаючи  поступальний  розвиток  людства  як  соціальний  прогрес, в основу  якого  покладено  технічний  прогрес, вони зауважують, що залежно від рівня техніки в суспільстві послідовно домінують різні сфери економічної діяльності: спочатку аграрна, потім індустріальна, а нині — сфера послуг, де провідну роль відіграють наука й освіта. На кожній із цих стадій панівне становище посідають відповідні соціальні верстви: феодали і священики — в аграрному суспільстві, підприємці й бюрократи — в індустріальному, вчені та фахівці (технократи) — на нинішній стадії економічного розвитку.

Перехід від однієї стадії до іншої зумовлюють не соціальні революції, а технологічні перевороти. І саме нова хвиля науково-технічної революції, що охопила людство впродовж останніх десятиліть, зумовила перехід від індустріального суспільства до більш розвиненого, яке різні автори називають порізному: постіндустріальне (Д. Белл та ін.), технотронне (3. Бжезінський), надіндустріальне (А. Тоффлер), технократичне (Дж. Гелбрейт) тощо.

Зрозуміло, що  з  термінологією  у  географів  і  економістів  проблем  нема – постіндустріальний  рівень  розвитку  суспільства  є  найрозвинутіший  і  найпрогресивніший. Але  виникає  проблема  кількісного  виміру  постіндустріальності. А  найоб’єктивніший  кількісний  вимір  є, звичайно, математичний.

Дана  робота  якраз  і  присвячена  знаходженню  математичного  виміру  постіндустріальності  країни. Для  цього  виміру  нами  була  запропонована  математична  формула, яка  вимірює  постіндустріальність  та  забезпечує  об’єктивну  оцінку  цього  показника.

 

Детальніше...

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net