Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Змішане навчання

ЗВІТ  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  І (ПІДГОТОВЧОГО)  ЕТАПУ  ДОСЛІДНИЦЬКО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИ  В  ЛІЦЕЇ  «УНІВЕРСУМ»  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МІСТА  КИЄВА

2015

Квітень  2014 – Січень  2015

Підготовчий  етап
ПОГОДЖЕНО                                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Науковий  керівник                                                                          Директор  ліцею  «Універсум»

Ковальчук  В. І.                                                                                                                 С. С. Сурма

 


 

 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ДОСЛІДНИЦЬКО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИ  В ЛІЦЕЇ  «УНІВЕРСУМ»  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  МІСТА  КИЄВА

І. КОНЦЕПТУАЛЬНО – ЦІЛЬОВИЙ  БЛОК:

 1. 1. Район - Шевченківський
 2. 2. Повна  назва  навчального  закладу - Ліцей  «Універсум»  Шевченківського  району  міста  Києва
 3. 3. Контактна  інформація – пров. Політехнічний  3-А, тел./факс 236-19-76, universum95@ukr.net, www.universum.kiev.ua
 4. 4. Тема  дослідницько-експериментальної  роботи, номер  наказу, яким  вона  затверджена – Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  у  ЗНЗ  м. Києва, наказ  Департаменту  освіти  і  науки  молоді  та  спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради (Київської  міської  державної  адміністрації)  від  22.04.2014  № 272
 5. 5. Термін  проведення  дослідницько – експериментальної  роботи -2014 – 2019  рр
 6. 6. Науковий  керівник - Ковальчук  Василь  Іванович, доктор  педагогічних  наук, доцент, заступник  директора  Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка
 7. 7. Об’єкт, предмет, мета  дослідницько – експериментальної  роботи – об’єкт  дослідження – навчально – виховний  процес  в  ліцеї; предмет  дослідження - науково – методичні  аспекти  та  умови  організації  дистанційного  навчання  учнів  у  загальноосвітньому  навчальному  закладі; мета  дослідження - теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити ефективність науково – методичних  підходів та умов організації дистанційного навчання учнів у загальноосвітньому  навчальному закладі.

ІІ. БЛОК  ПРАКТИЧНОЇ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ДОСЛІДНИЦЬКО – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  РОБОТИ

1.  Назва  етапу  дослідницько – експериментальної  роботи  та  його  завдання – Підготовчий, завдання - формування дистанційного навчального середовища, налаштування адміністративної системи керування  експериментом. Навчання всіх учасників експерименту роботі в середовищі дистанційного навчання. Проведення педагогічної  ради  ліцею  та  виробничих  нарад  з  даної  проблематики, підсумкової  науково – практичної  конференції.

 1. Характеристика  отриманих  результатів –
 • Підготовка  Заявки  та  Програми  дослідницько – експериментальної  роботи  в  ліцеї.
 • Проблематика  дослідження  розглянута  на  засіданні  педагогічної  ради  від  25.03.2014, протокол  № 2. Рішення  педагогічної  ради  про  проведення  дослідницько – експериментальної  роботи  в  ліцеї  затверджене  наказом  директора  від  22.04.2014  № 43.
 • Проведення  циклу  консультацій для  педагогів  з  вдосконалення  навичок  ІКТ. Адміністрацією ліцею проведено моніторинг володіння  педагогами  ІКТ, результати заслухані  на нараді при директорі (протокол № 16 від 15.12.2014 року).
 • Формування  проблемних  груп  щодо  розробки основних напрямків дослідницько – експериментальної діяльності. З  метою  повноцінної  реалізації  в  ліцеї  створені  проблемні  групи  педагогів. Кожна  проблемна  група  реалізовуватиме  напрямки  дослідницької  роботи  у  відповідному  напрямі.
 • Участь  педагогів  у  семінарах, проведених лабораторією  експериментальної  освіти  та  педагогічних  інновацій  ІППО  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка.
 • Розробка  власної  інтерактивної  платформи  «Електронний  щоденник»  як  початкового  етапу  використання  дистанційних  форм  навчання.
 • Проведення  науково – практичної конференції  з проблеми  дослідження. У  січні  2015  року  в  ліцеї  була  проведена  науково – практична  конференція, присвячена  темі  дослідницько – експериментальної  роботи  «Проблеми  дистанційної  освіти  в  системі   середньої  освіти».

ІІІ. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНО – ПІДСУМКОВИЙ  БЛОК

Сучасна  середня  освіта  має  бути  максимально  комфортною у  першу  чергу  для  замовників  освітніх  послуг – дітей  та  їхніх  батьків. Комфортність  визначається  у  тому  числі  і  використанням  різних  форм  навчання. Класно – урочна  система  побудови  навчально – виховного  процесу  має  свої  переваги  і  ці  переваги  перевірені  часом. Але  на  сучасному  етапі  стає  зрозуміло, що  класно – урочна  система  не  може  бути  єдиною  в  системі  освіти. Наразі, в  епоху  глобалізації  та  комп’ютеризації  надзвичайно  актуальною  стає  дистанційна  форма  навчання. Реалізація  дистанційної  освіти  є  вкрай  складною  проблемою, тому  що  потребує  комплексних  підходів – методичного, структурного  та  технічно – інформаційного. Саме  за  цими  напрямами  і  буде  працювати  ліцей  у  подальшому  та  реалізовувати  програму  науково – дослідницької  роботи. Нашою  стратегічною  метою  є  надання  повноцінної  середньої  освіти  за  дистанційною  формою. підготовчий  етап  цієї  роботи  показав, що  ми  на  правильному  шляху.

За  означений  період  в  ліцеї  реалізований  підготовчий  етап  та  відбувається  перехід  до  формуючого  етапу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

ЗАЯВКА

на  проведення  дослідно-експериментальної  роботи  в  ліцеї  “Універсум”  за  темою: “Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  школярів  загальноосвітніх  навчальних  закладів”

(2014 – 2019  рр)

Актуальність  дослідно-експериментальної  роботи.

Освітня  система  буде  ефективно  працювати  лише  за  умови, коли  вона  буде  динамічною  та  відповідатиме  нинішнім  соціально – економічним  вимогам, завданням  і  викликам. Національна  освітня  система  потребує  реформування. Це  реформування  має  відбуватись  в  контексті  входження  України  у  міжнародний  освітній  простір, модернізацію  освітньої  діяльності  відповідно  до  європейських  стандартів. Але  будь-які  реформи  повинні  бути  зорієнтовані  на  оптимізацію  створення  умов  для  отримання  освіти, надання  кваліфікованих  освітніх  послуг.

Одним  з  основних  напрямків, за  допомогою  якого  можна  наблизитись  до  вирішення  поставлених  завдань  є  інформатизація  освіти. Сучасні  інформаційні  технології  дають  можливість  розвитку  перш  за  все  самоосвіті  учнів  та  принципово  нового  підходу  до  організації  навчально – виховного  оку мед – дистанційним  технологіям  навчання.

Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної аудиторії до віртуальної аудиторії.

Дистанційне навчання – нова форма освітнього процесу, що передбачає самостійне навчання учня. Навчальне середовище характеризується тим, що учні віддалені від вчителя як в просторі, так і часі, в той же час вони мають можливість в будь-який час підтримувати діалог через засоби комунікації.

Дистанційне навчання – це також і сукупність інформаційних технологій, що забезпечують учня доступом до основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивну взаємодію учнів та вчителів у процесі навчання.

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що учні, самі відчувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі залежить від того, наскільки регулярно займається учень. Послідовне виконання завдань, а також підтримка у всіх питаннях з боку вчителя забезпечує планомірне засвоєння знань.

За прогнозами ЮНЕСКО в ХХІ ст. учні середньої школи, будуть проводити в школі тільки 30-40% часу, 40%- буде  відведено на дистанційне навчання, а решту часу – на самоосвіту.  Дистанційне навчання має ще й економічний ефект, що виключає витрати на організаційні заходи та транспорт. Не варто забувати і про вразливі категорії учнів, це діти інваліди та діти з особливими потребами, які також мають право на рівний доступ до якісної освіти. Звідси й підвищений інтерес до дистанційного навчання.

Ми вважаємо, що дистанційне навчання відкриває нові можливості, значно розширюючи інформаційний простір та інформаційну сферу навчання.

Основні  ідеї  експерименту.

Концептуальна ідея дослідження базується на теоретичних положеннях особистісно-орієнтованого підходу до організації процесу дистанційного навчання школярів, обґрунтуванні організаційно-педагогічних засад дистанційного навчання.

Гіпотеза дослідження. Гіпотеза  дослідження  ґрунтується  на  припущеннях  про  можливість  поєднання  класно-урочної  та  дистанційної  форми  навчання, виокремлення  дистанційного  навчання  як  повноцінної  освіти  для  дітей, які  не  можуть  відвідувати  навчальний  заклад, розгляд  дистанційного  навчання  як  складової  в  системі  науково-методичної  роботи  навчального  закладу.

Об’єкт дослідження навчально-виховний процес  в   ліцеї.

Предмет дослідження – науково – методичні  аспекти  та  умови  організації  дистанційного  навчання  учнів  у  загальноосвітньому  навчальному  закладі.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, експериментально перевірити ефективність науково – методичних  підходів та умов організації дистанційного навчання учнів у загальноосвітньому  навчальному закладі.

Завдання дослідно-експериментальної роботи в  ліцеї:

 1. Здійснити вивчення та узагальнення досвіду з теми дослідження.
 2. Створити організаційно-педагогічні умови щодо впровадження дистанційного навчання.
 3. Розробити та теоретично обґрунтувати науково – методичні  підходи  та  умови  організації  дистанційного  навчання  учнів.
 4. Апробувати модель дистанційного навчання школярів на базі ліцею  та  інших  загальноосвітніх  навчальних  закладів.
 5. Здійснити моніторинг ефективності впровадження моделі дистанційного навчання.
 6. Розробити методичні рекомендації для педагогів навчальних закладів з питань впровадження дистанційного навчання школярів.
 7. Здійснити узагальнення одержаних результатів щодо ефективності застосування дистанційного навчання школярів через проведення семінарів, конференцій.

Теоретико-методологічна основа дослідження ґрунтуються на положеннях, програмах про зміст освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, які включають комплекс знань, умінь, навичок; принципах системного підходу до явищ педагогічної дійсності та її елементів; положеннях дидактики середньої загальноосвітньої школи, викладених у Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті; теорії особистісно-орієнтованого навчання та індивідуально-творчої педагогічної діяльності, вітчизняних та зарубіжних концепцій освіти, їх обґрунтовано у працях вітчизняних і зарубіжних учених (І. Беха, В. Домрачова, В.Зінченко, В. Кухаренко, Е. Полата, П. Таланчука, А. Хуторського, І.Зязюна); дидактичним обґрунтуванням щодо впровадження інтегративного підходу в навчальному процесі (Г. Ващенко, В. Гондюл, С. Гончаренко, М. Данилов, А.Дьомін, Л. Коваль, О. Плахотнік); вивченням педагогічного процесу – О.Абдуліна, Т. Завгородня, В. Заслуженюк, О. Балан, З. Курлянд, Т. Тарасенко; гармонійним формуванням всіх чинників особистості (І. Зязюн, В. Семиченко, Г.Сагач, Р. Хмелюк); розвитком характерологічних рис і якостей (Г. Балл, Л.Божович, В. Крутецький, В. Моляко, К. Платонов); праці, що розкривають філософські і психологічні основи відкритого освітнього процесу (Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский, В.А. Сластьонін, І.Ф. Ісаєв, А.І. Міщенко, Є.Н. Шиянов, А.М. Осіпов, Л.Н. Лєсохіна та ок.), концепції діяльнісної теорії навчання (Л.С. Виготский, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, П.Я. Гальперін, В.В. Давидов, Н.Ф. Тализіна та ок.), основи педагогічної взаємодії в освітньому процесі (Л.В. Байбородова, І.А. Зимня, М.С. Каган, В.А. Кан-Калік, Г.А. Ковальов, Я.Л. Коломінський, С.В. Кондратьева, А.Н. Леонтєв, А.А. Леонтєв, І.Я. Лернер, Б.Ф. Ломов, Г.Л. Мазний). Слід зазначити, що на даний час в Україні не достатньо розроблені технології дистанційного навчання, однак вони можуть базуватись на: теоретико-методологічних роботах таких учених, як: І. Зязюн, Н. Ничкало, Т. Кошманова, І. Підласий, М. Скаткін, І. Лернер, О. Попов; дидактичних роботах А. Алексюка, В. Безпалька, Є.Полата, М. Фіцули, А. Хуторського; психологічних роботах Л. Виготського, П. Гальперіна, Дж. Дьюї; наукових працях українських учених та дослідників розвитку дистанційного навчання – В. Бикова, П. Дмитренка, Т. Кошманової,  В. Кухаренка, В. Олійника, Ю. Пасічника, С. Сазонової. Проте більшість цих досліджень спрямовані на систему вищої освіти. Також недостатньо обґрунтовані питання взаємодії суб’єктів освітнього процесу при дистанційному навчанні.

База дослідно-експериментальної роботи:

Дослідно-експериментальна  робота  в  ліцеї  проводиться  у  8 – 11-х  оку ме. Впровадження  дистанційного  навчання  буде  здійснюватись  за  всіма  предметами  навчального  плану.

 

 

Методи дослідження:

- теоретичний аналіз наукової літератури з філософії освіти,
психології, педагогіки, методики освіти (включаючи дистанційне навчання);
- емпіричні: бесіди з учнями, вчителями та батьками, керівниками навчальних закладів, анкетування, інтерв’ю, опитування, проведення нарад.

- аналітичні методи: порівняльний аналіз традиційної та
дистанційної освіти, синтез теоретичних і практичних концепцій в
галузі дослідження, узагальнення і класифікація передового педагогічного
досвіду в галузі дистанційної освіти;

- педагогічний експеримент з визначення ефективності
педагогічної взаємодії при дистанційній формі навчання;
- метод статистичної обробки даних.

Наукова новизна дослідження.

Наукова  новизна  дослідження  простежується  в  таких  напрямах:

 1. Поглиблення  та  вдосконалення  інтерактивної  діяльності  між  педагогами  з  однієї  сторони  та  учнями  і  батьками  з  іншої  на  базі  системи  «Електронний  щоденник», розробленої  в  ліцеї  та  використання  інших  інтерактивних  систем.
 2. Здійснення  порівняльного  аналізу  існуючих  інтерактивних  систем – «Моя  освіта», «Щоденник», «Хмарні  технології», «MOODLE»  та  інших.
 3. Розробка  нової  моделі  побудови  уроку  в  умовах  дистанційного  навчання.
 4. Розробка  структури  навчального  плану  дистанційного  навчання.

Теоретичне і практичне значення експерименту.

Теоретична значимість.

Дане  дослідження  дає  можливість  знайти  методологічні  та  дидактичні  підходи до  розробки  ефективної  моделі  дистанційного  навчання.

Практична значущість отриманих результатів. Запропонована модель педагогічної взаємодії суб’єктів освітнього процесу при
дистанційному навчанні школярів стане основою для
побудови процесу дистанційного навчання в ЗНЗ.
Будуть вироблені та обґрунтовані дієві алгоритми розробки змісту і
методик дистанційного навчання, що знайдуть практичне застосування в процесі організації дистанційного навчання школярів. Дана модель
педагогічної взаємодії може бути використана при організації
дистанційного навчання практично в будь-якому ЗНЗ. Робота  з  розробки  навчальних  планів  дистанційної  освіти  наблизить  можливість  отримання  загальної  середньої  освіти  в  Україні  шляхом  дистанційного  навчання.

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

Проведення експерименту здійснюватиметься протягом 2012-2015 років за етапами:

 1. Підготовчий, березень 2014 р. – січень 2015 р. Формування дистанційного навчального середовища, налаштування адміністративної системи керування експериментом. Навчання всіх учасників експерименту  роботі в середовищі дистанційного навчання. Проведення педагогічної  ради  ліцею  та  виробничих  нарад  з  даної  проблематики
 2. Формуючий, лютий  2015 р – серпень  2016 р. Пробне дистанційне навчання для засвоєння технології роботи у середовищі дистанційного навчання, виявлення функціональних можливостей та необхідного доопрацювання. Розробка моделі дистанційного навчання школярів. Розроблення методичного забезпечення для організації дистанційного навчання учнів.
 3. Експериментальний, вересень  2016 р. – грудень 2018 р. Дистанційне навчання у запланованих обсягах. Апробація  моделі дистанційного навчання школярів. Моніторинг процесу дистанційного навчання та його поточних  результатів.
 4. Узагальнюючий,  січень 2019 р. – вересень 2019 р. Обробка  отриманих результатів. Підготовка звітів про експеримент. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи дистанційного навчання школярів.

Очікувані результати експерименту:

- формування мережі навчальних закладів м. Києва з досвідом використання дистанційних форм навчання у НВП;

- створення осередку підготовлених фахівців дистанційного навчання;

- створення та апробація авторських начальних ресурсів дистанційного навчання школярів;

- формування міської спільноти авторів та учасників процесу дистанційного навчання школярів;

- розроблення та апробація методичних матеріалів супроводу дистанційного навчання школярів.

 

Організаційне, науково – методичнее  та  кадрове  забезпечення  дослідження

Дослідження  буде  проводитись  в  умовах  навчально-виховного  оку мед  ліцею  за  координуючої  роботи  науково – дослідницької  лабораторії  експериментальної  педагогіки  та  педагогічних  інновацій  Інституту  післядипломної  освіти  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка. В  ліцеї  планується  створити  проблемні  групи  за  напрямами  дослідження.

Науковий керівник:

Ковальчук В.І., завідувач НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

 

Науковий  консультант:

Якубов С.В., старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

 

Фінансове  забезпечення  дослідження.

Дане  дослідження додаткових  фінансових  витрат  не  потребує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної  роботи  за  темою

“Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  учнів  ліцею  “Універсум”  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів”

(2014 – 2019  рр)

Загальна  мета: розроблення, аналіз  та  наукове  обгрунтування  структури  і  функціональності  моделі  дистанційного  навчання.

Зміст  роботи

Відповідальний

Термін  виконання

 1. 1. Підготовчий  етап

1.1

Формування  проблемних     груп  вчителів, які  будуть  забезпечувати  визначені  напрями  роботи, проведення  засідання  кафедр, педагогічної  ради, нарад  при  директорі

Директор

Березень  2014

1.2

Формування дистанційного навчального середовища на основі дистанційного он-лайн доступу до навчальних матеріалів

Директор, науковий  консультант

Квітень  2014

1.3

Налаштування  адміністративної  системи  керування  експериментом

Директор,

науковий  консультант

Травень  2014

1.4

Розробка  моделі  дистанційного  навчання

Директор, науковий  консультант

Травень-серпень  2014

1.5

Формування  напрямів  роботи  з  впровадження  дистанційного  навчання

Директор, заступник  директора, науковий  консультант

Вересень  2014

1.6

Навчання  педагогічних  працівників  роботі  в  середовищі  дистанційного  навчання

Заступник  директора, науковий  консультант

Жовтень – грудень 2014

1.7

Проведення  науково-практичної  конференції  в  ліцеї

Директор, науковий  консультант

Січень  2015

 1. 2. Формуючий  етап

2.1

Розробка  навчально-методичного  забезпечення  дистанційного  навчання  в  ліцеї

Заступник  директора, науковий  консультант

Лютий – серпень

2015

2.2

Практичне  впровадження  дистанційного  навчання

Заступник  директора, науковий  консультант

Вересень  2015 – травень  2016

2.3

Моніторинг  навчального  процесу  за  дистанційною  формою

Директор, науковий  консультант

Вересень  2015 – травень  2016

2.4

Підготовка  звітності  за  підсумками  другого  етапу

Директор, науковий  консультант

Червень – серпень  2016

 1. 3. Експериментальний  етап

3.1

Адаптація  розроблених  навчальних  матеріалів  до  практичного  застосування  в  дистанційному  навчанні

Директор, науковий  консультант

Вересень 2016 – травень 2018

3.2

Моніторинг  навчального  процесу  за  дистанційною  формою

Директор, науковий  консультант

Вересень 2016 – травень 2018

3.3

Поточне  консультування  педагогів , які  працюють  за  визначеними  напрямами

Науковий  консультант

Вересень 2016 – травень 2018

3.4

Анкетування  учасників  навчального  процесу  з  даної  проблематики, аналітичне  їх  опрацювання

Заступник  директора, науковий  консультант

Вересень  2017 – травень 2018

3.5

Збір  та  опрацювання  отриманих  результатів

Заступник  директора, науковий  консультант

Червень – грудень 2018

 1. 4. Узагальнюючий  етап

4.1

Обробка  отриманих  результатів  дослідно-експериментальної  роботи

Заступник  директора

Січень – червень 2019

4.2

Підготовка  узагальненого  звіту  про  проведений  експеримент

Заступник  директора, науковий  консультант

Липень – вересень 2019


 

 

 

 

 

Додаток  3

Перелік  проблемних  груп, створених

для  реалізації  завдань  дослідницько – експериментальної  роботи

в  ліцеї

 • Особливості  планування  роботи  загальноосвітнього  навчального  закладу  в  умовах  дистанційного  навчання.

Мета діяльності групи:  створення  навчального  плану дистаційної  освіти  в  ліцеї

Завдання: розробити  методичні  підходи  до  планування  дистанційного  навчання  в  ліцеї

Очікувані результати: робочий  навчальний  план  дистанційної  форми  навчання  в ліцеї.

Склад  проблемної  групи.

Керівник  групи – Бобровський  М. В., заступник  директора  з  науково – методичної  роботи, учитель  географії, учитель-методист.

Члени  групи –

Бабіч  Т. В. – практичний  психолог

Юхимчук  О. В. – заступник  директора  з  виховної  роботи, вчитель  художньої  культури, старший  учитель.

Малій  І. О. – завідувач  кафедри  природничо – математичних  дисциплін, вчитель  математики, учитель-методист

Гурбич  Ю. В. – завідувач  кафедри  іноземної  філології, вчитель  англійської  мови, старший  учитель.

Карпенко  О. С. – завідувач  кафедри  суспільно-гуманітарних  дисциплін, вчитель  історії, учитель  І  категорії.

 

 

 • Технологічне  забезпечення  дистанційної  освіти  у  навчальному  закладі.

Мета діяльності групи: дослідження  інтерактивних  освітніх систем  для  дистанційного  навчання

Завдання: визначити  найбільш  ефективну  інтерактивну  мережу   для дистанційної  освіти

Очікувані результати: вибір  оптимальної  інтерактивної  освітньої  мережі  для  ліцею.

Склад  проблемної  групи

Керівник  групи – Кирнос  В. В. – заступник  директора, вчитель  інформатики, старший  учитель

Члени  групи – Хомич  К. П. – вчитель  інформатики, учитель  ІІ  категорії

Гезь  І. Ф. – вчитель  інформатики, учитель  вищої  категорії

Бабіч  Т. В. – практичний  психолог

 

 

 • Методичне  забезпечення  дистанційного  навчання.

Мета діяльності групи: розробка  науково – методичного  забезпечення  дистанційного  навчання

Завдання: розробка  навчально-методичних  комплексів  дистанційного  навчання

Очікувані результати: методичні  рекомендації  підготовки  навчально-методичних  комплексів  для  дистанційного  навчання

Склад  проблемної  групи

Керівник  групи – Бичек  М. В., вчитель  географії, учитель  ІІ  категорії

Члени  групи – Бабіч  Т. В., практичний  психолог

Верещак  Т. Л., вчитель  німецької  мови, старший  учитель

Денисенко  В. І., вчитель  англійської  мови, старший  учитель

Моколов  Ю. В., вчитель  хімії, учитель-методист

Осадча  О. І., вчитель  математики, учитель  І  категорії

Шабатин  А. О., вчитель  української, учитель-методист

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

НАУКОВО – ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ  ДИСТАНЦІЙНОЇ  ОСВІТИ  В  СТРУКТУРІ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ»

27  січня  2015  року

Присутні:

 • Ковальчук  Василь  Іванович – заступник  директора  з  наукової  роботи  ІППО  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка
 • Воротнікова  Ірина  Павлівна – науковий  співробітник  лабораторії  інноваційної  освіти
 • Педагогічний  колектив  ліцею

Виступи:

 1. Перспективи  дистанційної  освіти  в  середній  освіті – Бобровський  М. В., заступник  директора  ліцею
 2. Дистанційна  освіта  в  навчальних  закладах  Києва – досвід  роботи – Ковальчук  В. І. – заступник  директора  ІППО
 3. Навчальні  можливості  платформи GOOGLE Apps for education – Кирнос  В. В.. заступник  директора  ліцею
 4. Можливості  дистанційної  освіти. Проект Ed-era. – Гончарова Яна, студентка ІІ  курсу інституту журналістики
 5. Психологічні  аспекти  дистанційної  освіти – Бабіч  Т. В., практичний  психолог  ліцею.
 6. Особливості  вивчення  математики  у  формі  дистанційного  навчання – Осадча  О. І., учитель  математики  ліцею
 7. Структурні  особливості  вивчення  української  мови  та  дистанційна  освіта – Шабатин  А. О., учитель  української  мови  і  літератури  ліцею
 8. Особливості  викладання  іноземних  мов  у  дистанційній  формі – Денисенко  В. І., учитель  англійської  мови
 9. Методичні  особливості  вивчення  історії. Дистанційний  аспект - Карпенко  О. С., учитель  історії  ліцею

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  5

 

Перелік

семінарів, які  були  відвідані  педагогами  ліцею

з  проблематики  науково – дослідницької  роботи

 

«Інформаційно-освітнє середовище ЗНЗ. Створення блогу, портфоліо»

Навчально-тематичний плано

Питання до розгляду

Лекц.

Практ.

Всього

1

Інформаційно-освітнє середовище ЗНЗ

2


2

2

Створення блогу, портфоліо


2

2


Всього:

2

2

4

 

Мета: підвищити рівень ІКТ-компетентності оку медокків.

Завдання:ознайомити з особливостями і перспективами створення і використання інформаційно-освітнього середовища ЗНЗ;   розкрити основні вимоги до створення професійного порт фоліо і блогу вчителя;    створити блог;  визначити методичні ідеї використання блогів та оку медок у роботі з учнями, батьками, адміністрацією школи;  мотивувати  вчителів на подальшу самоосвітню діяльність. 

 

 

«Створення сайтів та портфоліо вчителя»


Зміст

 • Критерії оцінювання освітніх сайтів та оку медок вчителів
 • Критерії оцінювання оку медок вчителів
 • Огляд редакторів для створення сайтів та оку медок
 • Створення сайту
 • Створення порт фоліо

«Упровадження елементів дистанційного навчання школярів

середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва»

«Використання Веб 2.0  у навчально-виховному процесі»

 1. Соціальні сервіси Інтернет. Використання технологій  Веб 2.0, Веб 3.0 для педагогічної комунікації, організації групової роботи учнів
 2. Створення інтерактивних модулів до уроків заcобами learningapps
 3. Створення навчального або особистого блогу
 4. Створення і використання карт знань
 5. Організація проектної діяльності учнів у вікі середовищі

Додаток  6

 

ЛІЦЕЙ «УНІВЕРСУМ»

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Н А К А З

22.04.2015 43

 

Про  дослідницько-експериментальну

роботу  в  ліцеї

Відповідно  до  наказу   Департаменту  освіти  і  науки, молоді  та  спорту  виконавчого  органу  Київської  міської  ради (Київської  міської  державної  адміністрації)  від  22.04.14  № 272  “Про  організацію  дослідно – експериментальної  роботи  та  затвердження  звітів  про  перебіг  і  результати  дослідно – експериментальної  роботи  в  навчальних  закладах  міста  Києва”, рішення  педагогічної  ради  ліцею, протокол  від  25.03.14  № 2  та  з  метою  запровадження  в  ліцеї  дослідницько – експериментальної  роботи

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити  програму  та  заявку  дослідницько – експериментальної  роботи  в  ліцеї.
 2. Розпочати  підготовчий  етап  дослідницько-експериментальної  роботи  в  ліцеї  за  темою  “Упровадження  елементів  дистанційного  навчання  школярів  в  ЗНЗ  м. Києва” відповідно  до  підготовленої  програми  (З  березня  2014  року).
 3. Для  реалізації  програми  дослідницько – експериментальної  роботи  створити  в  ліцеї  проблемні  групи  вчителів  за  напрямами:
 • Методичне  забезпечення  дистанційної  освіти (Керівник – Бичек  М. В.);
 • Технічне  забезпечення  дистанційного  навчання (Керівник – Кирнос  В. В.);
 • Особливості  планування  роботи  загальноосвітнього  навчального  закладу  в  умовах  дистанційного  навчання” (Керівник – Бобровський  М. В.)
 1. Керівникам  проблемних   груп  підготувати  плани  роботи (До  30.05.14)
 2. Бобровському  М. В.  забезпечити  проведення  дослідницько – експериментальної  роботи  відповідно  до  термінів, зазначених  у  програмі.
 3. Контроль  за  виконанням  наказу  залишаю  за  собою.

Додаток  7

 

ПРОТОКОЛ

перевірки педагогічних працівників ліцею  «Універсум»

щодо оволодіння основ інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

« ___ » _____________ 2014  р.                                                                        м. Київ

№ п/п

П.І.Б. вчителя

MS Word
(текстові оку медок)

MS Excel (таблиці, діаграми)

Створення презентацій

Інтернет-технології

Середній бал

 

Підпис вчителя

Бали

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  8

ВИТЯГ

з  протоколу  педагогічної  ради  ліцею

 

Від  25.03.2014

 

Протокол  № 2

 

Присутні  29  осіб

 

Слухали:

Заступника  директора  з  науково – методичної  роботи  Бобровського  М. В.  про  підготовчу  роботу  щодо  дослідницько – експериментальної  роботи  в  ліцеї. Основні  положення  виступу:

Підготовча  робота  до  впровадження  науково-експериментальної  роботи  в  ліцеї:

 1. Проведення  ліцейної  науково – практичної  конференції.
 2. Вибір  науково-методичної  проблеми  ліцею – особистісно-орієнтована  педагогіка включає  в  себе  і  дистанційну  освіту.
 3. Розробка  ліцейної  інтерактивної  системи “Електронний  щоденник”.
 4. Розробка  уроків  вчителями  у  напрямі  інтерактивних  технологій  з  елементами  використання  дистанційного  навчання.

Напрями  роботи:

 1. Методичне  забезпечення  дистанційної  освіти. Розробка  уроків.
 2. Порівняльний  аналіз  інтерактивних  систем.
 3. Можливість  створення  навчального  плану  дистанційної  освіти.

Механізми  впровадження

 1. В  експерименті  беруть  участь  всі  педагогічні  працівники.
 2. В  ліцеї  створюються  проблемні  групи  вчителів  за  трьома  напрямками  досліджень.

Ухвалили:

 1. Схвалити  підготовчу  роботу  щодо  участі  ліцею  у  дослідницько – експериментальній  роботі.
 2. Розробити  заявку  і  програму  дослідницько – експериментальної  роботи.
 3. Визначити  основні  напрями  роботи.

 

Додаток  9

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________

Директор  ліцею

С. С. Сурма

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  проблемну  групу  педагогів  у  структурі

дослідницько – експериментальної  роботи

 

 

2014

 1. 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1    Проблемна  група  об’єднує  педагогів, які працюють  в  обраному  напрямі  в  структурі  дослідницько – експериментальної роботи.

1.2    Проблемна  група  є  самостійною  ланкою  дослідницько – експериментальної  та  науково – методичної  роботи  і  є  суб’єктом  внутрішньоліцейного  управління.

 

 1. 2. ЗАВДАННЯ  ПРОБЛЕМНОЇ  ГРУПИ

2.1    Проблемна  група  опрацювує  обраний  напрям  роботи, який  є  складовим  теми  дослідницько – експериментальної  роботи.

2.2    Відстежує  результативність  роботи   під  час  експерименту  та  готує  методичні  рекомендації, публікації  за  його  підсумками.

2.3    Узагальнює  результати  роботи, готує  звіти  за  кожним  етапом  дослідницько – експериментальної  роботи.

 

 

 1. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ

3.1    Проблемну  групу  очолює  один  з  її  членів.

3.2    Проблемна група складає план роботи, який передбачає фор­мування й теоретичне обґрунтування гіпотези, дослідження і відсте­ження результатів діяльності.

3.3    Засідання  групи  проводяться  не  рідше, ніж  раз  за  семестр.

 

 

 1. 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ  І  ЗВІТНІСТЬ

4.1    План  роботи  проблемної  групи  затверджується  директором  ліцею  та  погоджується  з  науковим  керівником.

4.2    Основними  видами  документів, які  готує  проблемна  група, є  звіти, методичні  рекомендації, публікації.

4.3    Аналіз  діяльності  проблемної  групи  здійснюється  на  засіданнях  науково – методичної  ради  ліцею  та  лабораторії  інноваційної  освіти  ІППО  Київського  університету  ім. Бориса  Грінченка

 

 1. 5. Обов’язки, права  і  відповідальність  проблемної  групи

5.1   Обов’язки проблемної групи:

 • виявлення пріоритетної проблеми для роботи;
 • організація дослідно-експериментальної роботи, узагальнення й оприлюднення її результатів;
 • апробація нових технологій, методик, нових програм, підручни­ків, навчальних посібників.

 

5.2     Проблемна група має право:

 

 • вимагати  від  адміністрації  ліцею, педагогічної  ради  допомоги  в       науковому, фінансовому, матеріальному  й  іншому  забезпеченні  своєї  роботи;
 • апробувати  нові  технології  навчання, включати  їх  у   дослідницько – експериментальну  роботу.

 

5.3Проблемна  група  відповідає  за:

 

 • Якісну  підготовку  своїх  програмних  документів;
 • Результативність  дослідницько – експериментальної  роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  10

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «ЕЛЕКТРОННИЙ  ЩОДЕННИК»

 

ПОКАЗНИК

програмний продукт

Електронний  щоденник

І. Загальна інформація

1.1

Місце знаходження розробника

Ліцей “Універсум”  Шевченківського  району  м. Києва

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Місце збереження даних

Ліцей, власна  платформа

 

 

 

 

 

 

 

1.3

З якого року на освітньому ринку України

2014

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Скільки коштує для ЗНЗ України

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

В яких областях розповсюджені

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Кількість ЗНЗ, які підключені до ресурсу

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Контактна інформація 5 найактивніших користувачів (контактна особа, мобільний телефон, електронна пошта)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Версії програмного продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Операційне  середовище функціонування

Інтернет-ресурс

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Інтеграція із зовнішніми програмними системами кадрового діловодства

_

1.11

Необхідність придбання додаткового програмного забезпечення

Не  потрібне

ІІ. Функціональні можливості електронного ресурсу

2.1

Можливість сканування оцінок учнів, виставлених в «паперовому» журналі

Не  передбачено

2.2

Облік поточної успішності учнів

так

2.3

Облік відвідування занять

так

2.4

Моніторинг поточної успішності

так

2.5

Облік тематичного планування занять. Контроль дотримання тематичних планів

Є  можливості

2.6.

Можливість виставлення оцінок з урахуванням значущості проведених заходів (контрольна робота, залік тощо)

так

2.7.

Облік застосування засобів ІКТ та сучасних технологій у викладацькій діяльності вчителя

Існує

2.8

Розрахунок рейтингів успішності учнів

Так

2.9

Формування звітів:

- Звіт про успішність;

- Звіт про відвідування занять;

- Звіт про виконання тематичних планів;

- Звіт про застосування засобів ІКТ в діяльності педагога

Не  передбачено

2.10

Моніторинг якості освітнього процесу. Розрахунок рівня навченості та якості освіти

Ні

2.11

Додаткові можливості (вкажіть які саме)

Можливості  текстової інформації  для  батьків і  учнів

ІІІ. Спосіб інформування батьків  і  дітей

3.1.

Сайт загальноосвітнього навчального закладу

Ні, автоматична  розсилка  на  електронні  адреси  батьків

3.2.

Інтернет портал

http://est.universum.kiev.ua/

3.3.

електронний лист

Так

 

3.4.

Sms-повідомлення

Ні

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net