Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 32
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - Географія

Практична  робота  для  10  класу, тема  "Географія  населення  світу"

ПОБУДОВА  ТА  АНАЛІЗ  СТАТЕВО-ВІКОВОЇ  ПІРАМІДИ

Розробка  практичної  роботи

Вступ

У  процесі  вивчення  суспільної  географії  світу  майже  всі  теми  є  фундаментальними  і  світоглядними, як  і  в  цілому  весь  курс. Надзвичайно  важливою  є  тема  “Географія  населення  світу”, яка  дає  можливість  зрозуміти  учню  сучасні  демографічні  тенденції  в  світі. Дана  тема  має  бути  максимально  прикладною  і  опиратись  на  сьогоднішній  день. Саме  з  цією  метою  і  пропонується  дана  практична  робота. Матеріал  її  грунтується  на  статистичному  матеріалі  і  учні  мають  змогу  реалізувати  свої  уміння  і  навички  з  теми, а  також  розвивати  елементи  аналітичного  мислення.

 

Хід  виконання  роботи

На  початку  уроку  ми  ще  раз  повторюємо  поняття  і  суть  статево-вікової  піраміди. Це  діаграма, яка  характеризує  розподіл  населення  за  віковими  групами. Ці  групи  як  правило  розміром  у  п’ять  років. Справа  від  осі  ординат  ми  відкладаємо  вікові  групи  жінок, а  зліва – чоловіків. Відклавши  у  потрібному  масштабі  кількісні  показники, ми  отримуємо  статево-вікову  піраміду. Ось  наприклад, який  вигляд  має  статево-вікова  піраміда  Україна.

Побудувавши  піраміду, ми  можемо  зробити  її  аналіз  на  предмет  основних  демографічних  характеристик. Дані  для  побудови  піраміди  можна  взяти  з  офіційного  сайту  ЦРУ  США   https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html . Учням  можна  запропонувати  самим  побудувати  піраміду  і  зробити  її  аналіз  або   вчителю  роздрукувати  вже  готові  піраміди  для  аналізу  учнями   їх  характеристик.

Практична  робота  може  складатись  із  таких  завдань:

  1. Побудувати  статево-вікову  піраміду.
  2. Визначити  тип  відтворення  населення.
  3. Зробити  аналіз  співвідношення  чоловіків  і  жінок.
  4. Зробити  прогноз  забезпеченості  трудовими  ресурсами  у  найближчі  25  років.

Як  приклад, можна  розглянути  піраміду  для  однієї  з  країн.

За  статево-віковою  пірамідою  Афганістану  ми  можемо  визначити, що  країна  має  другий  тип  відтворення  населення (традиційний). Це  можна  визначити  по  зростаючій  динаміці  народжуваності. Також  ми  можемо  сказати, що  в  найближчі  25  років  буде  зростати  кількість  працездатного  населення, що  призведе  до  значного  надлишку  трудових  ресурсів.

Статево-вікова  піраміда  Австрії  свідчить, що  в  країні  перший (сучасний)  тип  відтворення  населення. Про  це  свідчить  динаміка  зменшення  народжуваності  в  країні, яку  ми  бачимо  на  піраміді. Очевидно, що  через  20-25  років  країна  буде  відчувати  дефіцит  трудових  ресурсів, бо  кількість  працездатного  населення  суттєво  зменшиться. Також  помітне  переважання  жінок  у  старших  вікових  групах, що  пов’язано  з  більшою  фізіологічною  витривалістю  жіночого  організму  та  соціальними  особливостями  способу  життя  чоловіків.

Таким  чином, в  результаті  виконання  роботи  учні  здобувають  навички  користуватись  статево – віковою  пірамідою, уміння  аналізувати  демографічні  процеси  в  країні  за  пірамідою, робити  висновки. І  найголовніше, відбувається  закріплення  знань  з  теми.

Для  прикладу  можна  ознайомитись  із  типовими  відповідями  учнів  ліцею  “Універсум”  Шевченківського  району  м. Києва.

Шанін  Владислав, 10-А  клас:

1. В загальному, кількість жінок переважає кількість чоловіків. Особливо це помітно у вікових категоріях 20- 40 рр. До 20 року життя на незначний відсоток переважають чоловіки. Тобто, у Сінгапурі чоловіків народжується більше, ніж дівчат. Тим не менш, у вікових категоріях 45- 64 рр. кількість чоловіків чисельно дорівнює кількості жінок. У категорії 65 – 94 рр. жінки знов переважають, бо смертність чоловіків у цей період являється більшою. Загалом, кількість жінок переважає, бо у чоловіків смертність є більшою.

2. Беручи до уваги графік, населення країни нещодавно перейшло з перехідного до сучасного типу відтворення. Тривалість життя відносно висока. На сучасному етапі спостерігається низька народжуваність, яка ще 25 років тому була значно більшою.

Отже, судячи з даного графіку, можна сказати, що тип відтворення населення – сучасний (І тип відтворення). Але він, порівняно нещодавно, змінив перехідний тип.

Роблячи прогноз забезпеченості трудовими ресурсами можна зробити висновок, що через 15 років кількість потрібних робочих місць зменшиться. Сумарна кількість людей у віковій категорії 0- 14 рр. становить 820 тис. чол.., у віковій категорії 50- 64 рр. – 912 тис чол.. (ті, що через 15 років підуть на пенсію). Тобто, через 15 років у країні стане на 92 тис. робітників менше. Так як у всьому світі панує безробіття, це може бути сприятливим для економіки. З іншої сторони це може спричинити нестачу кваліфікованих кадрів.

 

 

 

 

 

 

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net