Погодний інформер


 study.ua


Освітній портал Педагогічна преса

 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рейтинг Користувача: / 12
НайгіршеНайкраще 

Науково-методична робота - КафедриКРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів
основної й старшої школи

------------------------------------------------------------------ |Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів | | досягнень | | | |----------------+----+------------------------------------------| | I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення | | |----+------------------------------------------ | | | 2 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу, мають нечіткі | | | |уявлення про об'єкт вивчення | | |----+------------------------------------------| | | 3 |Учні відтворюють частину навчального | | | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують | | | |елементарні завдання | |----------------+----+------------------------------------------| | II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють | | | |основний навчальний матеріал, можуть | | | |повторити за зразком певну операцію, дію | | |----+------------------------------------------| | | 5 |Учні відтворюють основний навчальний | | | |матеріал, здатні з помилками й | | | |неточностями дати визначення понять, | | | |сформулювати правило | | |----+------------------------------------------| | | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних| | | |положень навчального матеріалу. Відповіді | | | |їх правильні, але недостатньо осмислені. | | | |Вміють застосовувати знання при виконанні | | | |завдань за зразком | |----------------+----+------------------------------------------| | III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний | | | |матеріал, знають основоположні теорії і | | | |факти, вміють наводити окремі власні | | | |приклади на підтвердження певних думок, | | | |частково контролюють власні навчальні дії | | |----+------------------------------------------| | | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні | | | |застосовують вивчений матеріал у | | | |стандартних ситуаціях, намагаються | | | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші | | | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,| | | |робити висновки, загалом контролюють | | | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, | | | |хоч і мають неточності | | |----+------------------------------------------| | | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | | | |застосовують знання в стандартних | | | |ситуаціях, уміють аналізувати й | | | |систематизувати інформацію, використовують| | | |загальновідомі докази із самостійною і | | | |правильною аргументацією | |----------------+----+------------------------------------------| | IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні | | | |використовувати їх у практичній | | | |діяльності, робити висновки, узагальнення | | |----+------------------------------------------| | | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог | | | |навчальних програм, аргументовано | | | |використовують їх у різних ситуаціях, | | | |уміють знаходити інформацію та | | | |аналізувати її, ставити і розв'язувати | | | |проблеми | | |----+------------------------------------------| | | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| | | |та в межах вимог навчальних програм, | | | |усвідомлено використовують їх у | | | |стандартних та нестандартних ситуаціях. | | | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, | | | |узагальнювати опанований матеріал, | | | |самостійно користуватися джерелами | | | |інформації, приймати рішення | ------------------------------------------------------------------

Контактна інформація

Ліцей "УНІВЕРСУМ"
Україна, 03035, Київ, провулок  Політехнічний, 3-а
Тел/факс : (044) 236-1976
e-mail: universum95@ukr.net